QHHT ROMANIA recunoaște și respectă dreptul dvs. la intimitate personală și confidențialitate.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a vă informa cu privire la categoriile de date pe care le colectăm, precum și a modalității în care prelucrăm informațiile cu caracter personal, respectiv care sunt opțiunile dvs. privind colectarea, utilizarea, stocarea, accesul și transmiterea informațiilor cu caracter personal.

Această informare se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului https://www.qhhtromania.ro, începând cu 25 mai 2018.

Cine sunem

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site revine S.C. SCARLET NET S.R.L. („QHHT ROMANIA” sau „Operatorul”), fiind societatea care deține sau controlează conținutul acestuia.

QHHT ROMANIA prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Accesând și utilizând resursele acestui site, dvs. sau entitatea pe care o reprezentați, acceptați și consimțiți explicit drepturile, obligațiile și practicile descrise în acest document și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

Această Politică de Confidențialitate poate fi modificată în orice moment și vă recomandăm să reveniți frecvent pentru a verifica modificările. În afara unei notificări scrise transmise QHHT ROMANIA, sunteți de acord cu privire la faptul că QHHT ROMANIA are dreptul și capacitatea de a aduce modificări Politicii de Confidențialitate, la libera sa discreție și în mod absolut, și fără a vi se solicita confirmarea sau acceptul pentru acestea, în mod specific sau formal.

Ultima actualizare a Politicii de Confidențialitate a avut loc în data de 22.06.2018.

Categorii de date prelucrate

QHHT Romania consideră că orice informații care pot fi utilizate, în mod direct sau indirect, pentru identificarea persoanelor fizice sunt Informații Personale, respectiv datele colectate, accesate, păstrate și transmise și/sau utilizate de QHHT ROMANIA în timpul desfășurării activității sale obișnuite. Toate acestea se supun Politicii de Confidențialitate și legilor aplicabile.

QHHT ROMANIA prelucrează următoarele categorii de date:

  • Date de identificare: nume, prenume, e-mail, telefon, dar şi alte informaţii oferite de utilizatori (de ex: localitatea de domiciliu/reşedinţa), puse la dispoziție de către cei care ne contactează în mod direct, prin intermediul Formularului de Contact sau email.

Modul în care colectăm date cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal în următoarele moduri:

  • prin FORMULARUL DE CONTACT existent pe site, prin care ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa de email, solicitarea dvs. (care poate să includă și alte Informații Personale). Aceste informații ne sunt necesare pentru a comunica cu dvs. (pentru a vă răspunde solicitărilor legate de conținutul publicat pe site, pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a stabili detaliile unei programări legate de serviciile oferite de QHHT Romania, fără a se limita la acestea), dar ne sunt folositoare și pentru a corecta, îmbunătăți și dezvolta în continare conținutul informațiilor de pe site și a serviciilor oferite. Informațiile colectate prin intermediul Formularului de Contact intră în baza de date a QHHT ROMANIA.

Dacă nu doriți să ne contactați prin email sau formularul de contact disponibil pe site, ne puteți comunica prin telefon solicitarea dvs. (ținând cont de anumite restricții legate de timp, având în vedere natura activității noastre). Puteți, de asemenea, să ne contactați prin pagina noastră de Facebook, https://www.facebook.com/qhhtromania/, sau prin aplicația Messenger oferită de Facebook, ținând cont de faptul că orice comunicare pe acea cale se va supune Politicii de Confidențialitate a Facebook, pe care o puteți citi de aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  • prin SESIUNEA QHHT, prin care ne furnizați date cu privire la viața dvs. personală, care ne sunt necesare pentru desfășurarea sesiunii. Sesiunea privată de hipnoză cuantică se desfășoară față-în-față, iar partea de transă este înregistrată audio pentru a servi reamintirii, procesării și integrării acestei experiențe de către solicitantul sesiunii, fiind un instrument de lucru. Înțelegem că aceste informații sunt intime și confidențiale. Ne angajăm să nu divulgăm terților detalii personale prin care ați putea fi identificat, să păstrăm confidențialitatea Informațiilor Personale pe care ni le puneți la dispoziție în timpul sesiunii QHHT, și să nu facem publică sau să înstrăinăm înregistrarea sesiunii, decât cu acordul dvs. scris. QHHT ROMANIA nu folsește informațiile personale cu care intră în contact în timpul sesiunilor private de hipnoză cuantică pentru a crea sau popula cu acestea baze de date. Ținând cont de toate acestea, dacă este pentru confortul dvs., puteți înregistra sesiunea dvs. QHHT pe propriul dispozitiv audio, cu care vă puteți prezenta la sesiune. Putem, de asemenea, să vă transferăm înregistrarea la finalul sesiunii pe un dispozitiv de stocare personal (adus de dvs. la sesiune). În lipsa acceptului dvs. de a ne furniza informațiile necesare desfășurării sesiunii (care sunt informații cu caracter personal) înțelegeți că ne aflăm în imposibilitatea furnizării acestui serviciu conform metodei dezvoltate de Dolores Cannon.

Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de acces la date
Persoana vizată are dreptul să obțină o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu, și să primească acces la acele date cu caracter personal prelucrate.

b) Dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizată are dreptul să obțină rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate si completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată va avea dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțimântul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea; persoana vizată se opune prelucrării; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sa fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale.

d) Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat QHHT ROMANIA, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, şi are dreptul de a cere ca aceste date să fie transmise altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic).

e) Dreptul la restricționarea prelucrării
Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durată care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării.

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și dreptul de a se adresa justiției

g) Dreptul la opoziţie
Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul legitim al operatorului, al unei terţe părţi sau pe interesul public. Dacă acest drept a fost exercitat, operatorul trebuie să justifice motivele ce stau la baza prelucrării şi să o suspende o anumită perioadă. Prelucrarea nu va mai opera decât în cazul în care operatorul demonstrează că are motive legitime ce o justifică şi că prelucrarea prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ 
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia.

Aceste drepturi pot fi exercitate, în limitele legii, prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa contact@qhhtromania.ro. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi exclusiv în legătură cu propriile date cu caracter personal.

Legături către alte site-uri

Acest site conține legături către alte site-uri (ex. video-uri, imagini, articole, etc.). Când vizitatorul site-ului accesează aceste legături sau conținutul acestora, este ca și când el ar vizita acele site-uri. Aceste site-uri ar putea colecta date despre dvs., utiliza cookie-uri, include aplicații de tracking ale unor terți, și v-ar putea monitoriza interacțiunea dvs. cu conținutul din acele legături, inclusiv să vă urmărească interacțiunea cu respectivul conținut, dacă aveți un cont sau sunteți înregistrat pe acel website (de ex. YouTube).

Vă rugăm să conștientizați că QHHT Romania nu este responsabilă de politica de confidențialitate adoptată de alte site-uri. Recomandăm utilizatorilor acestui site să fie atenți când părăsesc site-ul și să citească actele cu privire la politica de confidențialitate și colectarea de informații personale pentru fiecare site pe care îl accesează, direct sau indirect. Această Politică de Confidențialitate se aplică doar în cazul informațiilor colectate prin acest site.

Cine mai are acces la datele dvs.

Informațiile personale colectate în mod direct prin formularul de contact, comunicarea cu dvs. și prin intermediul serviciilor oferite (sesiunea de hipnoză QHHT) sunt confidențiale, iar QHHT ROMANIA este singura entitate care are acces la acestea.

QHHT ROMANIA poate dezvălui datele dvs. personale autorităților relevante, în situația în care este obligată legal să pună la dispoziție astfel de informații despre dvs.

Cât timp păstrăm datele dvs.

Informațiile colectate prin intermediul acestui site pot fi prelucrate și stocate de Operator pe o perioadă nedeterminată, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în această materie.